Dlaczego taka podróż?
Przed wyjazdem
Start
WIZY / granice
Księga Gości
Bułgaria
Egipt
Estonia
Grecja
Węgry
Iran
Jordania
Litwa
Łotwa
Polska
Rumunia
Rosja
Słowacja
Syria
Turcja


Polska

Informator o kraju

Stolica Warszawa
Liczba ludności 38 625 478
Powierzchnia 312 684 km2
Gęstość zaludnienia 124 os./km2
Ustrój polityczny republika wielopartyjna
PKB / mieszk. 4 080 $
Religia katolicyzm 95%Nasze wrażenia

Jest to kraj w Europie Centralnej bêdący niejako wschodem Zachodu i zachodem Wschodu. Niestety nie stanowi on celu turystów z Europy Zachodniej, a szkoda, bo jest to kraj bardzo bogaty w historiê, który "niejedno już przeżył i przetrzymał". Otoczony w przeszłości przez kraje o ambicjach ekspansjonistycznych (Niemcy, Austriê, Rosjê), został starty z karty Europy na prawie 140 lat. Pojawił siê znowu po pierwszej wojnie światowej, ale niestety na krótko, bo jego długo wywalczaną wolność brutalnie przerwała druga wojna światowa. Po wojnie, na której Polacy bohatersko walczyli na wielu frontach, wcale nie stało siê lepiej, bo Polska popada w nastêpną niewolê: tą czerwoną. Niedziwne, iż odzyskując niepodległość w 1989 roku ma on dużo do nadrobienia...

Obecnie takie miasta, jak Kraków czy Gdańsk, oszczêdzone podczas wojny, niejednego mogą zaskoczyć swym piêknem. Nie wspominając już o twierdzy krzyżackiej w Malborku, czy kopalni soli w Wieliczce.

Nasz pobyt

Niestety podczas naszej podróży nie było nam dane zwiedzać Polski, pozwolimy sobie jednak zrobić małą promocjê...

Warszawa.Warszawa, stolica, przeciêta na pół przez najwiêkszą rzekê Polski: Wisłê.Stare Miasto . W Warszawie nie pozostało niestety prawie nic sprzed wojny; miasto to bowiem zostało całkowicie zniszczone przez Niemców, którzy zwłaszcza po Powstaniu Warszawskim zemścili siê okrutnie wysadzając w powietrze dom po domu. Nie oszczêdzono nawet piêknej warszawskiej Starówki. Na szczêście jednak została ona odbudowana w stylu sprzed wojny, a cały trud odrobinê zrekompensowany, bo wpisano ją na listê Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. (A jednak Polak potrafi!)


Syrenka warszawska, herb stolicy. Według legendy wyszła z Wisły, by chronić miasto i jego mieszkańców.

Na dole: Barbakan, stare mury obronne.Na lewo, kolumna Zygmunta III Wazy, który przenosi stolicê Polski z Krakowa do Warszawy. To najstarszy zachowany zabytek Warszawy. Warszawianie dosyć czêsto rzucają na niego oko, bo ponoć król ostrzeże ich przed niebezpieczeństwem podnosząc do góry swój miecz.Plac przed Zamkiem Królewskim. To chyba najpopularniejsze miejsce spotkań Warszawiaków.Tak, jak w wielu miastach Europy Wschodniej, w Warszawie transport publiczny jest bardzo dobrze rozwiniêty: autobusy, tramwaje, trolejbusy i teraz również metro...

Słynny Pałac Kultury (242 metry). Prezent od Stalina dla ludu polskiego. Znajduje siê w samym centrum miasta. W środku mieszczą siê basen, dwa teatry, trzy kina i kilka muzeów...


Opowiada siê tutaj, iż najszczêśliwszym człowiekiem Warszawy jest strażnik pałacu, gdyż mieszkając na samej górze, jest on jedynym mieszkańcem stolicy, który nie widzi tego budynku otwierając z rana okna...

Praga

Praga znajduje siê na prawym brzegu Wisły dotykając "Starej Warszawy". Stając siê jedną z dzielnic stolicy, przez wiele lat była jednak zapomniana przez komunistyczne władze. Tu stacjonowała armia radziecka w 1944 roku, która w haniebny sposób opuściła walczących w powstaniu Warszawiaków, pozwalając zginąć ponad 200 tysiącom mieszkańców... Praga nie została zniszczona przez Niemców, którzy zemścili siê na lewobrzeżnej Warszawie paląc, burząc i wysadzając w powietrze dom po domu. To znienawidzone przez hitlerowców miasto powinno zniknąć z powierzchni ziemi. A Praga, zapomniana po wojnie, jakby komuniści chcieli tym samym zapomnieć o przykrej dla nich historii, nie doczekała siê swego miejsca w planach odbudowy i rozbudowy stolicy. Jeszcze dziś wiele kamienic z czerwonej cegły, pamiêtających te odległe czasy, nosi na sobie ich ślady (łatwo zauważyć tu ślady po kulach z czasów wojny...). Ponoć ściany mają uszy, ale gdyby miały usta, te ściany niejedno mogłyby opowiedzieć...Katedra Świêtego Floriana.


Tak, to właśnie tutaj pobraliśmy siê pewnego dnia lipca 2001 roku.Zamarzająca w zimie Wisła pozwala miłośnikom łowienia ryb na kontynuowanie ich sportu: wystarczy wywiercić swoją dziurê w lodzie i poczekać spokojnie na swoim taboreciku aż ryba weźmie!Polak, dusza handlowca.

W Warszawie istnieje wiele targów, z których sporo to prawdziwe targowiska pod gołym niebem. Poza tymi tradycyjnymi, gdzie można kupić kapustê czy ziemniaki, znajdują siê tu także te bardziej "profesjonalne", jak np. giełdy: elektroniczna, komputerowa, fotograficzna i oczywiście... stadion!Stadion : jeden z najwiêkszych targów w Europie umieszczony na stadionie X-cio lecia na Pradze. Można tu kupić wszystko: od prostej szczoteczki do zêbów do kasku Armii Czerwonej. Oczywiście produkty legalne leżą obok tych mniej... Głównie pirackie płyty CD, filmy DVD i gry komputerowe stanowią tradycyjny problem policji, która od czasu do czasu organizuje akcje łapania ich handlarzy... Nie brak tu także przemyconej wódki zza wschodniej granicy, czy papierosów wyprodukowanych na Ukrainie lub w Rosji...

Niejedna osoba próbowała zamknąć już stadion, lecz trzeba przyznać, iż stanowi on jedną z głównych atrakcji turystów przybywających do Warszawy. Muszą oni tylko uważać na kieszonkowców...Obok: kobieta sprzedająca pirackie płyty. Rulon znajdujący siê tuż obok służy do szybkiego przykrycia towaru w przypadku "nalotu policji".

Trzeba liczyć około 10 zł. za CD, 20 zł. za program komputerowy i 30 zł. za DVD. A nowości docierają tu szybciej niż do sal kinowych!
Bardziej legalna: giełda komputerowa otwarta we wszystkie weekendy. Dla tych zafascynowanych komputerami jest to najlepsze miejsce, by uzyskać informacje, porównać ceny i wreszcie kupić to, co potrzeba do swego komputera na dodatek troszeczkê taniej niż w sklepie.

Ogród botaniczny obok Warszawy.

Polska

Zalesiona w około 30 procentach, Polska liczy głównie piêkne lasy sosnowe.A bociany czy żubry stanowią jedną z głównych atrakcji turystów, którzy nie mogą ich zobaczyć w swoich krajach. Te pierwsze (bociany) witane są radością w polskich wioskach, te drugie (żubry) można podziwiać w Lesie Białowieskim.Bez pominiêcia np. niedźwiedzia brunatnego, czy wilka żyjących w Bieszczadach.Kraków , dawna stolica Polski (a w dalszym ciągu kulturowa stolica Polski). Jest to bez wątpienia jedno z najpiêkniejszych polskich miast. Tu koronowani byli polscy królowie, tu spoczywają oni teraz na wieki. ¯adne inne polskie miasto nie liczy aż tylu zabytków, co Kraków: 30 klasztorów, 58 starych kościołów, Wawel wraz z Zamkiem Królewskim... Można by wyliczać tak długo...

W Krakowie znajduje siê także najstarszy polski uniwersytet: założony w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński.Dom góralski...


Przegrywanie kaset video VHS na DVD.